Welkom

Bon bini op de website van het vak Nederlands op Colegio San Nicolas. Op deze website vind je allerlei extra oefenmateriaal, uitlegvideo’s en andere linkjes die we in de les gebruiken. Doe er je voordeel mee!

Huiswerkbegeleiding!
Iedere maandagmiddag van 14.15-15.30 in lokaal 36

Amigoe op School!
Zie hier de online versie van Amigoe op School!Schermafbeelding 2017-10-13 om 08.03.13

Advertenties

CP-Stof

Hier vind je voor alle klassen de CP-stof van deze periode:

CB1:
CP3: Vroege lijsters-Like me en een ‘Boeken Boeien boek’. Theorie fictie hoofdstuk 2 & 3

CB2:
Cp3:
– Spelling H4: 1t/m 4, 6,7 ; H5: 4,5; H6: 5 t/m 9
– Grammatica zinsdelen H1: helemaal
– Grammatica woordsoorten H1: helemaal
Pw schrijven: zakelijke brief

H3:
PW1: – Pw Fictie (Schuld & Lichaam van Licht)
PW2: – Luistervaardigheid (2x OH)
CP3A:  – Lezen hfd. 3 & 4
CP3B: Schooltaalwoorden hfd. 6 t/m 10

HL1:
PW1:   – Pw literatuur: Latino King en Kofi
PW2:   – 2x OH luistervaardigheid
CP3:    – Leesvaardigheid reader met nadruk op argumenteren

V3:

H4:
PW1: spreekvaardigheid: discussie
CP3: – Spelling hfd. 2: leestekens, hoofdletters, meervoudsvorming, sommige/ sommigen, werkwoorden bijvoeglijk gebruikt, werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen met een vast voorzetsel
– Woordenschat hfd. 2 Eindexamen opdr. 7 t/m 16

HL2:
PW1: spreekvaardigheid: discussie
CP3: – Spelling hfd. 2: leestekens, hoofdletters, meervoudsvorming, sommige/ sommigen, werkwoorden bijvoeglijk gebruikt, werkwoorden en werkwoordelijke uitdrukkingen met een vast voorzetsel
– Woordenschat hfd. 2 Eindexamen opdr. 7 t/m 16

H5:
SE-3:
– Mondeling Literatuur & Spreekvaardigheid